Coördinatoren Effectief Middelenpakket

Coördinatoren voor een Effectief Middelen Pakket, kortweg CEMP's genoemd, richten zich op de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen. De rol van de CEMP's bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen bestaat uit het inventariseren van de bestaande en toekomstige knelpunten. Vervolgens wordt met teeltadviseurs, onderzoekers en toelatingshouders nagegaan welk gewasbeschermingsmiddel gewenst en of een toelating te realiseren is. Nadat de gewenste oplossing bekend is, ondersteunt de CEMP het realiseren van de toelating of dient zelf de toelatingsaanvraag in. Deze personen worden aangestuurd door het primaire agrarische bedrijfsleven. Telers van alle gewassen kunnen hun knelpunten en wensen voor toelatingen doorgeven aan de CEMP's.

Onderstaande acht CEMP's zijn voor de verschillende sectoren actief:

Hans de Keijzer (e-mail), akkerbouw, vollegrondsgroenten en aardbeien

Gea Bouwman (e-mail), uitgangsmateriaal

Peter van 't Westeinde (e-mail), boomkwekerij, vaste planten en paddenstoelen, vollegrondsgroenten, aardbeien en zomerbloemen

Jaco van Bruchem (e-mail), fruitteelt

Helma Verberkt (e-mail), glastuinbouw

Peter Smits (e-mail), bloembollen

Jeannette Vriend (e-mail), glasgroenten

Jorrit Koeman (e-mail), bloemisterij onder glas 

Stuur uw knelpunt en wensen voor toelatingen aan de CEMP die actief is voor uw sector. Als niet duidelijk is bij welke CEMP, uw knelpunt of wens thuis hoort, stuur dan naar degene waarvan u denk dat de juiste is. De CEMP stemmen hun werkzaamheden op elkaar af en hebben onderling contact. Hierdoor zal u bericht bij de juiste CEMP terecht komen.