College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is als zelfstandige bestuursorgaan verantwoordelijk voor de toelating van bestrijdingsmiddelen op grond van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) van oktober 2007.
Het College bestaat uit onafhankelijke deskundigen en wordt ondersteund door een Collegesecretariaat. Het Ctgb wordt aangestuurd door de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Daarnaast zijn de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Verkeer en Waterstaat betrokken bij onderwerpen betreffende hun beleidsterreinen.

Aanvraagprocedure

Er zijn verschillende procedurevoorschriften, dossiereisen en toetsingskaders. Deze zijn afhankelijk van de hoedanigheden van het middel of het soort toelating dat wordt aangevraagd.
In het geval van een kleine toepassing kunnen er beperkte toelatingsvoorwaarden en dossiereisen gelden.
Voor meer informatie zie de website van het Ctgb.