Consulting Companies

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) bepaalt op basis van risico-inventarisaties en -evaluaties over de toelating van een gewasbeschermingsmiddel. Naast aspecten als toxicologie en milieu wordt in de meeste gevallen ook de deugdelijkheid van een middel beoordeeld.
Bij deugdelijkheid wordt onder andere aangetoond dat het middel werkzaam is en dat het veilig is voor het gewas. Het Ctgb beoordeelt deugdelijkheid op basis van samenvattingen en evaluaties (S&E's) die uitbesteed worden aan evaluerende instanties. Daarnaast geven deze instanties ook advies over de samenstelling van het deugdelijkheidsdossier in het hele voortraject voor de toelating.
Deze evaluerende instanties in Nederland zijn de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, divisie Plant (voorheen Plantenziektenkundige Dienst) en adviesbureau Linge Agroconsultancy.