Expert Centre for Speciality Crops

Het Expert Centre voor Speciality Crops is het kennisnetwerk toegesneden op kleine teelten en de middelen en methoden die van belang zijn om deze hoogwaardige teelten in Nederland en Europa mogelijk te blijven maken.

 

Uitkomst derde ronde Overbruggingsfonds kleine toepassingen

In de derde aanvraagronde van het Overbruggingsfonds zijn in totaal twaalf aanvragen voor financiële ondersteuning voor onderzoeks- en toelatingskosten gehonoreerd. Het totaalbedrag van de toegekende aanvragen in deze ronde bedraagt €264.338,-

Klik hier voor de tekst van de mededeling.


Persbericht: Uitkomst tweede ronde Overbruggingsfonds kleine toepassingen

In de tweede aanvraagronde van het Overbruggingsfonds zijn in totaal vier aanvragen voor financiële ondersteuning voor onderzoeks- en toelatingskosten gehonoreerd en worden maar liefst 35 gewassen/gewasgroepen ondersteund. Het totaalbedrag van de toegekende aanvragen in deze ronde bedraagt €69.000,-.

Klik hier voor de tekst van het persbericht

Explanatory Note on Minor Uses goedgekeurd

Tijdens de vergadering van de Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) op 30 en 31maart 2022 is de Explanatory Note on Minor Uses goedgekeurd.

De Explanatory Note on Minor Uses is opgesteld onder leiding van de Europese Minor Uses Coordination Facility (MUCF) en ontwikkeld in samenwerking met deskundigen uit verschillende EU-lidstaten (België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Hongarije, Italië, Ierland, Litouwen, Nederland, Spanje en Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zwitserland). De juridische dienst van DG SANTE heeft ondersteuning geboden.

 Het document geeft uitgebreide informatie over procedures voor kleine toepassingen in het kader van de uitvoering van artikel 51 en andere bepalingen over kleine toepassingen in Verordening (EG) nr. 1107/2009. Het document heeft tot doel om de praktische uitvoering van deze verordening te stimuleren, belemmeringen voor wederzijdse erkenning van kleine toepassingen te verminderen en harmonisatie tussen de lidstaten aan te moedigen.

De doelgroep bestaat uit bijvoorbeeld toelatingshouders, officiële of wetenschappelijke instanties op het gebied van landbouw, professionele landbouworganisaties, professionele gebruikers en bevoegde autoriteiten en de werkgroepen die binnen MUCF actief zijn.

Voorlopig zal het document alleen in het Engels beschikbaar zijn.Eerste resultaten Overbruggingsfonds voor kleine toepassingen

Fonds 2015-2019 is inmiddels afgesloten. Met de restgelden van vorige fondsen is nu voor de periode 2021-2022 een Overbruggingsfonds ingericht. Voor de periode ná 2022 oriënteren de betrokken partijen zich op het inrichten van een nieuw Fonds.
In de eerste aanvraagronde van het Overbruggingsfonds zijn in totaal 15 aanvragen voor financiële ondersteuning voor onderzoeks- en toelatingskosten gehonoreerd voor een totaalbedrag van €228.733,50.

Klik hier voor de tekst van het persbericht


Negende aanvraagronde Fonds leidt tot 12 nieuwe toekenningen

In de negende aanvraagronde van het Fonds 2015-2019 zijn twaalf aanvragen voor financiële ondersteuning voor onderzoek- en toelatingskosten gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 166.577,-. De projecten dragen bij aan de oplossing van knelpunten. Vier van de toegekende projecten zijn ook een project van het Expert Centre for Speciality Crops.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.


Achtste aanvraagronde leidt tot negen nieuwe toekenningen

In de achtste aanvraagronde van het Fonds 2015-2019 is voor een totaalbedrag van € 230.375,- aan aanvragen voor financiële ondersteuning voor onderzoek- en toelatingskosten gehonoreerd. Het gaat om 9 projecten. Deze projecten dragen bij aan de oplossing van knelpunten in diverse teelten.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.

 

Grote etiketuitbreiding van Batavia in bladgewassen onder glas

Op verzoek van Glastuinbouw Nederland heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) besloten het gebruiksgebied van het middel Batavia, op basis van de werkzame stof spirotetramat, in een aantal bladgewassenteelten onder glas uit te breiden.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van Glastuinbouw Nederland.

 

Grote etiketuitbreiding voor Met 52 OD

Op verzoek van LTO Glaskracht Nederland heeft het Ctgb besloten het gebruiksgebied van het middel Met 52 OD, op basis van Metharhizium anisopliae stam F52, met een groot aantal toepassingen uit te breiden. Dit groene insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel is straks in te zetten in bedekte en onbedekte teelten van bloemisterij, boomkwekerij-, groente- en akkerbouwgewassen.

Zie voor meer informatie de website van Glastuinbouw Nederland.

 

Zevende ronde - zeven nieuwe toekenningen

In de zevende aanvraagronde van het Fonds 2015-2019 zijn zeven aanvragen voor financiële ondersteuning voor onderzoek- en toelatingskosten gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 112.300-. Deze projecten dragen bij aan de oplossing van knelpunten. Twee van de toegekende projecten betreffen een ECSC project.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.

 

Toelatingen Scelta fors uitgebreid

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) heeft samen met Certis Europe B.V. de toelating van Scelta fors weten uit te breiden. De NFO heeft met financiering vanuit het Fonds Kleine Toepassingen deze uitbreidingsaanvraag betaald. Scelta is een gewasbeschermingsmiddel tegen vooral fruit- en bonenspintmijt. Het Ctgb heeft het middel toegelaten in alle steenfruitgewassen, alle bessoorten en in alle braam- en framboosachtige gewassen. Het gebruik is alleen toegestaan na de oogst.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.

 

Nieuwe toekenningen Fonds Kleine Toepassingen

In de zesde aanvraagronde van het Fonds 2015-2019 zijn acht aanvragen voor financiële ondersteuning voor onderzoeks- en toelatingskosten gehonoreerd voor een totaalbedrag van €139.818. Deze projecten dragen bij aan de oplossing van knelpunten. Eén van de toegekende projecten betreft een project dat het Expert Centre Specialty Crops als prioritair had gekwalificeerd.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.

 

Brede toelating van Cantack in de fruitteelt gerealiseerd

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) heeft samen met Bayer CropScience S.A. een brede toelating van Cantack in de fruitteelt gerealiseerd. De NFO heeft met financiering vanuit het Fonds Kleine Toepassingen de toelatingsonderzoeken voor steenfruit in Duitsland aangekocht. Hierdoor kon gelijk met de aanvraag van Bayer voor appel en peer de toelating in pruim en kers gerealiseerd worden. Daarnaast was het mogelijk om een beperkte toelating in houtig kleinfruit te realiseren.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.

 

Minister Schouten heeft gewasbeschermingsmiddelen voor kleine teelten nadrukkelijk in beeld

In een brief aan de Tweede Kamer (5 december 2017) heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangegeven zich op Europees en nationaal niveau in te zetten voor een effectief middelen- en maatregelenpakket. Hierin passen volgens haar ook gewasbeschermingsmiddelen voor kleine teelten.
De minister stelt in de brief dat:

De activiteiten van het Loket Kleine Toepassingen in 2016 hebben geleid tot de uitbreiding van de toelating van 29 middelen met in totaal 170 kleine toepassingen in de verschillende sectoren.

Het Fonds Kleine Toepassingen in 2016 ongeveer 240.000 euro heeft toegekend voor projecten die de uitbreiding beogen van 11 toegelaten middelen met kleine toepassingen in de akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, fruitteelt, glasgroententeelt, bloemisterij en/of boomkwekerij en vaste planten. In 2016 is daadwerkelijk de toelating van 7 middelen uitgebreid met een bijdrage uit het Fonds.

De minister onderstreept in de brief dat het juist voor gewasbeschermingsmiddelen met een kleine toepassing een uitdaging is om de niet-chemische maatregelen te benutten en te ontwikkelen conform de principes van geïntegreerde gewasbescherming: "Dat vraagt eveneens een transitie waarbij het bedrijfsleven een belangrijke rol heeft. Het ECSC is hét kennisnetwerk waar in samenwerking met alle betrokken partijen die uitdaging vorm moet krijgen."

 

Nieuwe toekenningen Fonds Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen

In de vijfde aanvraagronde van het Fonds Kleine Toepassingen (2015-2019) zijn zeven aanvragen voor financiële ondersteuning voor onderzoek- en toelatingskosten gehonoreerd. Vier van de zeven toegekende aanvragen betreffen knelpunten die door het Expert Centre Specialty Crops als prioriteit waren gekwalificeerd.

Klik hier voor de tekst van het persbericht

 

Nieuwsbrief januari 2017

De nieuwe nieuwsbrief is uit met de volgende inhoud:

1. Netwerkbijeenkomst: Stip op de horizon
2. Kleine toepassingen in Europese context
3. Informatiebijeenkomst Nationale uitbreiding met Kleine Toepassing (NLKUG)
4. Next Level

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden.

 

Toelating Steward uitgebreid met bedekte teelten van Chinese kool, koolrabi en bonen met peul en onbedekte teelten van bladkolen en bonen met peul

Op aanvraag van DuPont heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) besloten de toelating van het insecticide Steward uit te breiden met de bedekte teelten van Chinese kool, koolrabi en bonen met peul en met de onbedekte teelten van bladkolen en bonen met peul.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.

 

Netwerkbijeenkomst en Workshop

Netwerkbijeenkomst "Next level?"

Op 4 oktober jl. organiseerde het Expert Centre Speciality Crops een Netwerkbijeenkomst met als titel: "Next level?".

De presentaties kunt u downloaden:

Wat hebben we bereikt
door Annemarie Breukers, Senior beleidsadviseur Plantgezondheid LTO

Stip op de horizon
door Joris Baecke, LTO

Kleine toepassingen in de Europese context
door Jeroen Meeussen, Coordinator European Union Minor Uses Coordination Facility

Workshop - Verdiepende bijeenkomst

Aansluitend op het ochtendprogramma van de Netwerkbijeenkomstwerd er door het Ctgb en de NVWA een workshop georganiseerd om u bij te praten over alle veranderingen die de afgelopen jaren bij het Ctgb zijn doorgevoerd met betrekking tot de toelating van kleine teelten en kleine toepassingen.

U kunt contact opnemen met het ECSC als u de handout wil ontvangen die met betrekking tot deze bijeenkomst is samengesteld.

 

Nieuwsbrief maart 2016

De nieuwe nieuwsbrief is uit met de volgende inhoud:

1. Nieuw Fonds Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen
2. Nieuwe toekenningen Fonds
3. Toegekende projecten 2015
4. Europese Commodity Expert Groups
5. Lopende ECSC-projecten
6. Knelpuntanalyse
7. Stuurgroepen Agrodis
8. EU Minor Use Co-ordination Facility

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden. 

 

Nieuwe toekenningen Fonds Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen

In de eerste aanvraagronde van het Fonds 2015-2019 zijn negen aanvragen voor financiële ondersteuning voor onderzoek- en toelatingkosten gehonoreerd voor een totaalbedrag van €170.000,-.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.

 

Groen licht voor nieuw Fonds Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen

Er is een nieuw Fonds Kleine Toepassingen voor gewasbeschermingsmiddelen. Eind 2015 werd de laatste horde in de definitieve vaststelling van zo'n Fonds genomen. Toen werd duidelijk dat de Europese Commissie geen bezwaren heeft tegen de subsidieverstrekking. Het Fonds wordt voor de helft gevuld uit een financiële bijdrage van het Ministerie van EZ, een kwart door de primaire sector en een kwart uit een financiële bijdrage van Nefyto. Het Fonds heeft een looptijd tot en met 31 december 2019 en beschikt over 400.000 euro per jaar.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.

 

Toelating Signum uitgebreid met een groot aantal gewassen

Op verzoek van de sector besloot het Ctgb de toelating van het schimmelbestrijdingsmiddel Signum uit te breiden naar de teelten van blauwmaanzaad, lijnzaad, koolzaad, mosterdzaad, huttentut, vezelvlas, cichorei, snijbiet, suikerwortel, zantedeschia, kuiflelie en sieralliums.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.

 

Score 250 EC nu ook inzetbaar in bedekte teelt Chinese kool en zomerkoolzaad

Op verzoek van de sector heeft het Ctgb besloten het gebruiksgebied van het middel Score 250 EC uit te breiden met de toepassing van zomerkoolzaad en de bedekte teelt van Chinese kool, inclusief Amsoi, Paksoi en overige oosterse bladkolen.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.

 

Toelating van Wing-P inclusief een groot aantal kleine gewassen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)
heeft op verzoek van BASF Nederland BV het nieuwe middel Wing-P toegelaten. Bij deze eerste (zonale) toelating is een groot aantal kleine gewassen meegenomen. Wing-P is toegelaten in maïs, uien, sjalotten, prei, bloembollen en bloemknollen (onbedekt) en boomkwekerijgewassen (onbedekt). Verder is er toelating in meerdere kleine teelten; het gaat om lupine (voor alle doeleinden), zonnebloem (voor alle doeleinden), teunisbloem, crambe en echium (niet voor menselijke consumptie of dierlijke voeding), suikermaïs, vlinderbloemige groenbemesters, olifantsgras, Aconitum, Astilbe, Hosta, pioenroos, zaaigoed voor boomkwekerijgewassen, wortelgoed en gezaaide pluggen van vaste planten en onbedekte veredeling en bloemzaadteelt, groentezaadteelt en onbedekte zaadteelt van een groot aantal akkerbouwgewassen.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.

 

Toelating Callisto uitgebreid met kleine akkerbouwgewassen

Op verzoek van Vlas en Hennep.NL en Plantum heeft het Ctgb besloten de toelating van het herbicide Callisto uit te breiden met de teelt van vezelgewassen, graszaadteelt met uitzondering van Engels raaigras, graszodenteelt, bloemenzaadteelt, koolzaad, andere oliehoudende zaden (zoals blauwmaanzaad), olifantsgras, suikermaïs en tijdelijk onbeteeld land of maïsland met een teeltverbod vanwege knolcyperus.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.

 

Hussar vloeibaar nu ook toegelaten in vlas en struisgras

Op verzoek van Vlas en Hennep.NL en Plantum heeft het Ctgb besloten de toelating van het herbicide Hussar vloeibaar uit te breiden met de teelt van vlas en de zaadteelt van struisgras.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.

 

Zeer grote etiketuitbreiding biologisch fungicide Serenade

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft op verzoek van de sector en Bayer Crop Sciences de toelating van het etiket van Serenade uitgebreid met een groot aantal teelten in verschillende glasgroenteteelten, roos (bedekte teelt) en de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.

 

Securo inzetbaar voor behandeling vaste planten

Op verzoek van de sector heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) besloten het gebruiksgebied van het middel Securo uit te breiden met de toepassing als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een plantgoedontsmetting van vaste planten (wortelstokken, onbedekte teelt).

Klik hier voor meer informatie.

 

Toelating Dual Gold uitgebreid met bloemzaadteelt en andere kleine gewassen

Op verzoek van Plantum, mede namens andere sectoren, heeft het Ctgb besloten de toelating van het herbicide Dual Gold uit te breiden met veredeling, bloemzaadteelt, groentezaadteelt en zaadteelt van een aantal akkerbouwgewassen, teunisbloem, aardbei, knoflook, aromatische wortelgewassen, gladiool, Liatris, 2-jarige rozen, 2-jarige vruchtbomen, Fagus en vaste planten.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.

 

Toelating van een gewasbeschermingsmiddel tegen suzuki-fruitvlieg

Op verzoek van NFO, LTO-Nederland en Dow AgroScience heeft het Ctgb besloten de toelating van het middel Tracer uit te breiden naar diverse fruit- en groentegewassen. Deze uitbreiding is tot stand gekomen in het kader van een project binnen het Expert Centre Speciality Crops, welke is gecoördineerd door de NFO. Het Fonds Kleine Toepassingen heeft de Ctgb-beoordeling en de residuonderzoeken gefinancierd.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.

 

Toelating Switch uitgebreid met een groot aantal kleine gewassen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft op verzoek van de sector en Syngenta Crop Protection B.V. de toelating van het etiket van Switch uitgebreid naar de teelten van lupine voor levensmiddelen en diervoeding, tuinkers en rucola en naar de onbedekte teelten van abrikoos, perzik, vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (augurk, courgette, patisson en komkommer), pastinaak, wortelpeterselie, maggiwortel en medicinale wortelgewassen (o.a. valeriaan, ginseng en zonnehoed).

Klik hier voor de tekst van het persbericht.

 

Persbericht: Toelating Signum uitgebreid met groot aantal kleine gewassen

Op verzoek van de sector besloot het Ctgb de toelating van het schimmelbestrijdingsmiddel Signum uit te breiden naar de onbedekte teelten van spinazie, pastinaak, schorseneer, mierikswortel, knoflook, bosui, aromatische wortelgewassen en medicinale wortelgewassen. De uitbreiding is tot stand gekomen in samenwerking met fabrikant BASF Nederland BV, het Productschap Akkerbouw en LTO Vollegrondsgroenten.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.


Persbericht: Toelating Scelta uitgebreid met veredeling en zaadteelt

Op verzoek van Plantum en Certis heeft het Ctgb besloten de toelating van het middel Scelta uit te breiden met veredeling en zaadteelt. De aanvraag was een Expert Centre Speciality Crops project. Het Fonds Kleine Toepassingen heeft de Ctgb-beoordeling financieel ondersteund.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.


Persbericht: Toelating Boxer uitgebreid met een groot aantal gewassen

Op verzoek van de sector besloot het Ctgb de toelating van het onkruidbestrijdingsmiddel Boxer uit te breiden naar de teelten van peulvruchten, lupine (voor levensmiddelen en diervoeding), vezelgewassen, wortelpeterselie en aromatische wortelgewassen en naar de onbedekte teelten van pastinaak, aromatische kruidgewassen, medicinale kruidgewassen en zonnebloemen (snijbloemen). De uitbreiding is tot stand gekomen in samenwerking met fabrikant Syngenta Crop Protection B.V., het Productschap Akkerbouw, Plantum, LTO Vollegrondsgroenten en LTO Glaskracht Nederland. De aanvraag werd financieel ondersteund door het Fonds Kleine Toepassingen.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.


Persbericht: Grote uitbreiding Switch in kleine teelten

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft op verzoek van de sector en Syngenta Crop Protection B.V. de toelating van het etiket van Switch uitgebreid met vijf kleine toepassingen in de fruit- en groenteteelten.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.


Persbericht: Opus Team toegelaten in vlas

Het Ctgb heeft het fungicide Opus Team geherregistreerd, en daarbij ook een aantal uitbreidingen waaronder vezelvlas toegekend. De uitbreiding van het etiket van Opus Team is tot stand gekomen op aanvraag van BASF, in nauwe samenwerking met Plantum als coördinator effectief middelenpakket voor de vlasteelt. Ook graszodenteelt zat op verzoek van de sector in de oorspronkelijke aanvraag, maar kon uiteindelijk helaas niet gehonoreerd worden. Het Fonds Kleine Toepassingen financierde de uitbreidingsaanvraag voor vlas en graszoden.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.

 

Nieuwsbrief april 2014

De nieuwe nieuwsbrief is uit met de volgende inhoud:

1. Expert Centre boekt resultaten met projecten
2. Prioriteiten 2014: groen en geïntegreerd
3. Overzicht resultaten Fonds 2009 - 2013
4. Stand van zaken Fonds IV
5. Europese samenwerking
6. NL KUG / zonale procedure - opheldering issues en procedures
7. Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen
8. Rol van het onderzoek - Voorbereiden op minder beschikbaar zijn van chemische gewasbescherming
9. Nieuwe voorzitter Stichting Kleine Toepassingen Gewasbescherming

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden. 

 

Persbericht: Monarch beschikbaar voor zomerbloementelers

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft besloten de toelating van het middel Monarch uit te breiden in de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen (zomerbloemen).

Klik hier voor de tekst van het persbericht.

 

Persbericht: Toelating BotaniGard uitgebreid met kleine gewassen

Op verzoek van de sector heeft het Ctgb besloten de toelating van het middel BotaniGard WP uit te breiden met de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen en vaste planten, met kleinfruit en met veredeling en zaadteelt. De aanvraag was een Expert Centre Speciality Crops project, waarin Certis Europe B.V. samenwerkte met LTO Glaskracht Nederland, de NFO en Plantum (als coördinator namens de sectoren). De aanvraag werd financieel ondersteund door het Fonds Kleine Toepassingen.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.

 

Uitbreiding etiket Luna Privilege

Via een KUG (Kleine Uitbreiding Gebruiksgebied) heeft Luna Privilege in de Ctgb collegevergadering van 22 januari 2014  een uitbreiding in een reeks gewassen gekregen. Het reeds uitgebreide etiket wordt met veel kleine teelten aangevuld. Deze uitbreiding is tot stand gekomen op aanvraag door Bayer CropScience en in overleg met LTO Groeiservice en het Expert Centre Speciality Crops.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.

 

Europees Fonds voor kleine toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen

De Europese Commissie concludeert dat er behoefte is aan een Europees fonds voor kleine toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen ter grootte van €350.000,-. De Commissie stelt dat het gaat om toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op bepaalde "niche crops" met een hoge economische waarde, maar waarbij investeringen door de industrie voor het realiseren van toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen niet terugverdiend kunnen worden. Dit leidt tot een gebrek aan toegelaten middelen in diverse gewassen en kan leiden tot illegaal gebruik of productieverliezen. Groenten, fruit, boomkwekerij-producten en bloemen worden door de Commissie in dit kader expliciet genoemd. Deze gewassen vertegenwoordigen een totale waarde €70 miljard per jaar, wat neerkomt op 22% van de totale Europese plantaardige productiewaarde. Hoewel vergelijkbare fondsen ​​in sommige EU-lidstaten bestaan, richt het Europese fonds zich op het beschermen van de Europese kleine teelten. Verdere ondersteuning wordt verleend via het 7e Kaderprogramma van de EU genaamd " IPM ERANET ", een Europa-breed programma met 32 partners met als looptijd 2014-2016 en met een budget van €2.000.000,-.

Klik hier voor het Report on the establishment of a European fund for minor uses in the field of plant protection
products

 

Persbericht: Hoop en vrees voor kleine toepassingen gewasbescherming

Het Expert Centre voor Speciality Crops is een kennisnetwerk toegesneden op kleine teelten en op de middelen en methoden die van belang zijn om deze teelten in Nederland en Europa mogelijk te blijven maken. Jaarlijks benoemt dit Expert Centre prioriteiten om het rendement van de inspanningen hoog te houden. Voor de prioriteiten 2013 heeft 40% (5 van de 13 toegekende projecten) betrekking op een biologisch gewasbeschermingsmiddel. Het Expert Centre hoopt met deze 13 projecten circa 200 combinaties van gewas en aantaster te kunnen oplossen.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.

 

Persbericht: Toelatinghouders zeer actief met etiketuitbreidingen

Onlangs nam het Ctgb enkele besluiten, waarbij bestaande toelatingen zijn uitgebreid met diverse kleinere teelten. Zo heeft het Ctgb na aanvraag van Bayer CropScience de toelating van het middel Flint uitgebreid met de toepassing in de teelt van vezelgewassen, meekrap, de onbedekte teelt van wortelpeterselie, pastinaak, knolraap, koolraap en schorseneer en de bedekte veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen. Flint kan in genoemde teelten preventief worden ingezet ter bestrijding van echte meeldauw, alternaria, roesten en bladvlekken.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.

 

Persbericht: Stomp nu inzetbaar in lupine, pastinaak, en zomerbloementeelten aconitum, astilbe, hosta en pioenroos

Op verzoek van de sector besloot het Ctgb de toelating van het onkruidbestrijdingsmiddel Stomp 400 SC uit te breiden naar de teelt van lupine, voor levensmiddelen en voor diervoeding, de teelt van pastinaak en de zomerbloementeelten aconitum, astilbe, hosta en pioenroos.

Klik hier voor de volledige tekst van het persbericht.

 

Informatieochtend: Zaaien en oogsten in 2013!

Op 5 maart as. organiseerde het Expert Centre een informatieochtend waar de huidige stand van zaken is gepresenteerd.

De diverse voordrachten kunt u hier downloaden:

Presentatie van Jaco van Bruchem, NFO

Presentatie van José van Bijsterveldt, NVWA

Presentatie Geert-Jan Molema, Ctgb

Presentatie Piet Boonekamp, WUR

Presentatie Jaap van Wenum, LTO 


Persbericht van 10 Europese agri-food associaties: "Food and crop diversity under threat in Europe"

The agri-food chain urges the European Commission to act immediately on the limited availability of plant protection product for minor uses and speciality crops.

Klik hier voor het volledige bericht.


Nieuwsbrief

Betere communicatie draagt bij aan oplossingen voor knelpunten. Met deze gedachte gaat het Expert Centre for Speciality Crops vier keer per jaar een nieuwsbrief uitbrengen.
De nieuwsbrief is gemaild naar alle deelnemers van de Informatieochtend die op 6 maart jl. werd georganiseerd.

Klik hier voor de Nieuwsbrief november 2012.


Persbericht: Samenwerking in Expert Centre is succesvol

Het Expert Centre voor Speciality Crops heeft in maart van dit jaar een nieuwe procedure gepresenteerd om sneller, efficiënter en effectiever gewasbeschermingsknelpunten in speciality crops aan te pakken. De eerste resultaten worden zichtbaar. De procedure "Nederlandse Kleine Uitbreiding Gewasbeschermingsmiddel" is een succes en ook het verruimen van de definitie van kleine teelten en toepassingen, zoals toegezegd door Staatssecretaris Bleker vergroot de mogelijkheden.

Klik hier voor de volledige tekst van het persbericht. 

 

Workshop Ornamentals and Minor Use

Op 11 september jl. werd onder auspiciën van het Expert Centre Speciality Crops de Workshop Ornamentals en Minor use georganiseerd. Hoofddoel van de workshop was om vertegenwoordigers van de middelen-industrie (inclusief bedrijven die gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong op de markt brengen) in contact te brengen met vertegenwoordigers van land- en tuinbouworganisaties en om samen gewasbeschermingsoplossingen te verkennen voor de sierteelt.

Klik hier voor het programma

Tevens is een kort verslag van de Workshop opgesteld. Dat verslag kunt u hier downloaden.

De diverse algemene presentaties (met uitzondering van die van de industrie) zijn hieronder te downloaden:

Function of the EU working group on minor uses: ornamental plants - Bruno Gobin (PCS)

EUMUDA European Minor Use Database - Johan Roman (NVWA) en Mario Wick (JKI)

Expert Centre Speciality Crops - Jo Ottenheim (ECSC)

Assessment methodology/procedure for applications for minor uses under 1107/2009 in the Netherlands - Coen Graven (Ctgb)

 

INFORMATIEOCHTEND 6 MAART

"EEN NIEUWE AANPAK VANAF 2012"

De bestaande structuren voor het aanpakken van gewasbeschermingsknelpunten voor speciality crops zijn recent door het Expert Centre doorgelicht. Daarbij is vastgesteld dat het efficiënter en effectiever kan en is een verbeterde procedure uitgewerkt. Op dinsdag 6 maart zijn deze verbeteringen toegelicht.

De volgende presentaties van deze ochend zijn momenteel beschikbaar:

Het stappenplan voor de nieuwe aanpak; Jaco van Bruchen (NFO) en Maritza van Assen (Nefyto)

Het belang van internationale samenwerking;  José van Bijsterveldt (NVWA)

Vereenvoudigde en verkorte toelatingsprocedures voor kleine toepassingen onder art. 51 van Verordening 1107/2009; Geert-Jan Molema (Ctgb)

Verminder knelpunten met systeemaanpak; Piet Spoorenberg (WUR)

Van knelpunten naar prioriteitenlijst voor 2012 ... naar oplossingen!; Jaap van Wenum

Na afloop heeft de Stuurgroep Expert Centre Speciality Crops de prioriteitenlijst voor 2012 vastgesteld en per knelpunt mogelijke oplossingen via onderzoek of toelating aangegeven. Voor zover noodzakelijk is tegelijkertijd een voordracht gedaan om financiering vanuit het Fonds Kleine Toepassingen mogelijk te maken.

 

 NIEUWS EN INFORMATIE

Persbericht, 27-9-2012: Rovral Aquaflo nu breed inzetbaar in Chinese kool, paksoi en sla onder glas

Persbericht, 13-9-2012: Sneeuwschimmel in de graszodenteelt wordt beheersbaar 

Persbericht, 30-8-2012: Grote uitbreiding Steward in fruit en bladgewassen

Persbericht, 2-8-2012: Fenomenal welkome aanvuling voor bedekte sla- en andijvieteelt

Persbericht, 26-4-2012: Orvego welkome aanvulling voor bedekte teelt van sla en veldsla

Persbeircht, 29-3-2012: Signum weer inzetbaar in Paksoi onder glas

Persbericht, 30-3-2012: Tramat 500 nu toegelaten in alle relevante graszaadteelten en in de teelt van graszoden

Persbericht, 29-3-2012: Snelle toelating van Altacor voor radijs

Persbericht, 29-3-2012: Uitbreiding Previcur Energy welkome aanvulling voor sla, kruiden en opkweek kool

Persbericht, 8-3-2012: Mega-stap voor gewasbescherming in speciality crops

Persbericht, 27-2-2012: Etiketuitbreiding Titus levert belangrijke bijdrage in realisatie effectief herbicidenpakket voor de teelt van inulinecichorei  

E-mail, 28-2-2012:

Aan het Expert Centre Speciality Crops,
De NAV en de Nederlandse cichorei-telers zijn erg gelukkig met de toelating van Titus- en een artikel 38 vrijstelling voor Safari in inuline-cichorei.
Dat is na de vele teleurstellingen de laatste tijd toch eens goed voor de cichorei sector.
Zeker als er de komende jaren weer meer areaal nodig is.

Kees van Dijk
Nederlandse Akkerbouw Vakbond
Telersvereniging Inuline Cichorei

Persbericht, 24-2-2012: Etiketuitbreiding van Thiram Granuflo voor "speciality crop" radijs

Persbericht, 2-2-2012: Gewasbeschermingsknelpunten in speciality crops: een nieuwe aanpak vanaf 2012!

Persbericht, 2-2-2012:Etiketuitbreiding Fubol Gold levert belangrijke bijdrage voor de bestrijding van valse meeldauw in de kruidenteelt en wijnbouw

Persbericht, 29-11-2011: Grote etiketuitbreiding Vertimec Gold lost knelpunten op 

Persbericht Productschap Akkerbouw en Plantum NL, 8-8-2011: Grassensector verheugd met uitbreiding Puma S EW 

Persbericht LTO Nederland en LTO Groeiservice, 17-6-2011: Grote etiketuitbreiding Tracer lost knelpunten op

Conference on keeping plant protection solutions available for speciality crops & minor uses in the Central & Northern Zone of the EU 18-19 May Wageningen, the Netherlands. Voor het Conferentie Rapport en de presentaties: klik hier
Persbericht, 15-6-2011: Conferentie Minor Uses: Samenwerking is het sleutelwoord voor kleine teelten

De initiatiefnemers ondertekenden op 14 juni 2010 een Memorandum of Understanding.
Met dit Memorandum verklaren de partijen om gezamenlijk een virtueel Expert Centre voor Speciality Crops te vormen.

Voor meer informatie over het Expert Centre download de Q&A.

Persbericht LTO Nederland en LTO Groeiservice, 17-6-2011: Grote etiketuitbreiding Tracer lost knelpunten op

Conference on keeping plant protection solutions available for speciality crops & minor uses in the Central & Northern Zone of the EU 18-19 May Wageningen, the Netherlands. Voor het Conferentie Rapport en de presentaties: klik hier
Persbericht, 15-6-2011: Conferentie Minor Uses: Samenwerking is het sleutelwoord voor kleine teelten