Fonds Kleine Toepassingen

Het Fonds Kleine Toepassingen biedt financiële ondersteuning voor toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen en biologische bestrijders voor kleine toepassingen. Toelatingen voor kleine toepassingen kosten relatief veel ten opzichte van het verwachte rendement van de kleinschalige verkoop van deze middelen.

Speciality Crops behoren, door de omvang van de teelten, vaak tot de doelgroep van het Fonds. Kleine toepassingen zijn zowel een zorg voor het bedrijfsleven als voor de overheid. De overheid en het bedrijfsleven spannen zich gezamenlijk in voor een voldoende effectief pakket van gewasbeschermingsmaatregelen.

Op initiatief van LTO Nederland en het toenmalige Nefyto (nu CropLife NL) is de Stichting Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen opgericht. Deze Stichting beheert het Fonds voor ondersteuning van toelatingskosten van gewasbeschermingsmiddelen en biologische bestrijders in Nederland. Dit fonds biedt de mogelijkheid het aantal wettelijk toegestane toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen of biologische bestrijders in onder andere speciality crops te verruimen.

Aanvraag bijdrage

Het Fonds Kleine Toepassingen wordt door de overheid (ministerie van LNV) en door het landbouwbedrijfsleven gefinancierd. Het Fonds biedt een financiële tegemoetkoming voor toelatingskosten (aanvraag- en beoordelingskosten of onderzoekskosten) van gewasbeschermingsmiddelen en biologische bestrijders voor een toelating in Nederland.
Om voor een bijdrage uit het Fonds in aanmerking te komen, moet een aanvraagformulier worden ingediend bij het secretariaat van de Toekenningscommissie.  De NVWA voert het secretariaat van het  Fonds.
Alle aanvragen worden beoordeeld door de Toekenningscommissie (CropLife NL en LTO Nederland). Jaarlijks zijn er twee aanvraagronden, waarvoor de sluitingsdata zijn vastgesteld op 15 maart en 15 oktober.

Aanvraagformulier en Reglement

Het aanvraagformulier en het reglement kunnen hier worden gedownload:

Aanvraagformulier Fonds Kleine Toepassingen (versie 4.0)

Reglement Fonds Kleine Toepassingen (versie 3.2) 


Voor vragen kunt u met het secretariaat van de Toekenningscommissie contact opnemen.