R & D

Overzicht van onderzoeksinstellingen and expertise met betrekking tot gewasbescherming in speciality crops in Nederland

In Nederland beschikken we over goede faciliteiten voor R&D in kleine teelten binnen een reeks aan organisaties. Sommige van deze organisaties werken aan een breed scala aan gewassen op nationaal en zelfs international niveau. Anderen zijn meer gespecialiseerd in regionale aspecten en gewassen.

Voor (inter)nationaal werkende organisaties klik hier: Wageningen UR, IRS, Bredelaar, Delphy, Expertisecentrum Graszaad, Proeftuin Zwaagdijk

Voor regionale specialisten klik hier: Aegisto, HLB, SPNA, Rusthoeve