Helpdesk Toelatingen

De Helpdesk Toelatingen is er om (potentiële) aanvragers van nieuwe toelatingen en (vereenvoudigde) uitbreidingen van toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen zo adequaat mogelijk te ondersteunen met betrekking tot de dossiervereisten, de te volgen aanvraagprocedure, de kosteninschatting en de volledigheidsbeoordeling van het in te dienen dossier.
De helpdesk is dus enkel bedoeld voor vragen over toelatingen of (vereenvoudigde) uitbreidingen in het stadium voorafgaande aan de aanvraag. Voor meer informatie zie de website van het Ctgb.