Persbericht: Achtste aanvraagronde leidt tot negen nieuwe toekenningen

In de achtste aanvraagronde van het Fonds 2015-2019 is voor een totaalbedrag van € 230.375,- aan aanvragen voor financiële ondersteuning voor onderzoek- en toelatingskosten gehonoreerd. Het gaat om 9 projecten. Deze projecten dragen bij aan de oplossing van knelpunten in diverse teelten.

Klik hier voor het persbericht.