Persbericht: Nieuwe toekenningen Fonds Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen

In de eerste aanvraagronde van het Fonds 2015-2019 zijn negen aanvragen voor financiële ondersteuning voor onderzoek- en toelatingkosten gehonoreerd voor een totaalbedrag van €170.000,-.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.