Persbericht: Switch

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft op verzoek van de sector en Syngenta Crop Protection B.V. de toelating van het etiket van Switch uitgebreid met vijf kleine toepassingen in de fruit- en groenteteelten.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.