Persbericht: Opus Team toegelaten in vlas

Het Ctgb heeft het fungicide Opus Team geherregistreerd, en daarbij ook een aantal uitbreidingen waaronder vezelvlas toegekend. De uitbreiding van het etiket van Opus Team is tot stand gekomen op aanvraag van BASF, in nauwe samenwerking met Plantum als coördinator effectief middelenpakket voor de vlasteelt. Ook graszodenteelt zat op verzoek van de sector in de oorspronkelijke aanvraag, maar kon uiteindelijk helaas niet gehonoreerd worden. Het Fonds Kleine Toepassingen financierde de uitbreidingsaanvraag voor vlas en graszoden.

Klik hier voor de volledige tekst van het persbericht.