Mededeling: Luna Previlege

Via een KUG (Kleine Uitbreiding Gebruiksgebied) heeft Luna Privilege in de Ctgb collegevergadering van 22 januari j.l. een uitbreiding in een reeks gewassen gekregen. Het reeds uitgebreide etiket wordt met veel kleine teelten aangevuld. Deze uitbreiding is tot stand gekomen op aanvraag door Bayer CropScience en in overleg met LTO Groeiservice en het Expert Centre Speciality Crops.

Klik hier voor meer informatie