Persbericht: Negende aanvraagronde leidt tot twaalf nieuwe toekenningen

In de negende aanvraagronde van het Fonds 2015-2019 zijn twaalf aanvragen voor financiële ondersteuning voor onderzoek- en toelatingskosten gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 166.577,-. De projecten dragen bij aan de oplossing van knelpunten. Vier van de toegekende projecten zijn ook een project van het Expert Centre for Speciality Crops.  

Klik hier voor de tekst van het persbericht.