Persbericht: Grote etiketuitbreiding van Batavia in bladgewassen onder glas

Op verzoek van Glastuinbouw Nederland heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) besloten het gebruiksgebied van het middel Batavia, op basis van de werkzame stof spirotetramat, in een aantal bladgewassenteelten onder glas uit te breiden.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van Glastuinbouw Nederland.