Persbericht: Nieuwe toekenningen Fonds Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen

In de vijfde aanvraagronde van het Fonds Kleine Toepassingen (2015-2019) zijn zeven aanvragen voor financiële ondersteuning voor onderzoek- en toelatingskosten gehonoreerd. Het gaat hierbij om een totaalbedrag van €165.385,-. De projecten die worden ondersteund, dragen bij aan het oplossen van diverse knelpunten. Vier van de zeven toegekende aanvragen betreffen knelpunten die door het Expert Centre Specialty Crops als prioriteit waren aangeduid.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.