Persbericht: Groen licht voor nieuw Fonds Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen

Er is een nieuw Fonds Kleine Toepassingen voor gewasbeschermingsmiddelen. Eind 2015 werd de laatste horde in de definitieve vaststelling van zo'n Fonds genomen. Toen werd duidelijk dat de Europese Commissie geen bezwaren heeft tegen de subsidieverstrekking. Het Fonds wordt voor de helft gevuld uit een financiële bijdrage van het Ministerie van EZ, een kwart door de primaire sector en een kwart uit een financiële bijdrage van Nefyto. Het Fonds heeft een looptijd tot en met 31 december 2019 en beschikt over 400.000 euro per jaar.

Klik hier voor de volledige tekst van het persbericht.