Toelating van Wing-P inclusief een groot aantal kleine gewassen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)
heeft op verzoek van BASF Nederland BV het nieuwe middel Wing-P toegelaten. Bij deze eerste (zonale) toelating is een groot aantal kleine gewassen meegenomen. Wing-P is toegelaten in maïs, uien, sjalotten, prei, bloembollen en bloemknollen (onbedekt) en boomkwekerijgewassen (onbedekt). Verder is er toelating in meerdere kleine teelten; het gaat om lupine (voor alle doeleinden), zonnebloem (voor alle doeleinden), teunisbloem, crambe en echium (niet voor menselijke consumptie of dierlijke voeding), suikermaïs, vlinderbloemige groenbemesters, olifantsgras, Aconitum, Astilbe, Hosta, pioenroos, zaaigoed voor boomkwekerijgewassen, wortelgoed en gezaaide pluggen van vaste planten en onbedekte veredeling en bloemzaadteelt, groentezaadteelt en onbedekte zaadteelt van een groot aantal akkerbouwgewassen.


Klik hier voor de tekst van het persbericht.