Persbericht: Toelating Callisto uitgebreid met kleine akkerbouwgewassen

Op verzoek van Vlas en Hennep.NL en Plantum heeft het Ctgb besloten de toelating van het herbicide Callisto uit te breiden met de teelt van vezelgewassen, graszaadteelt met uitzondering van Engels raaigras, graszodenteelt, bloemenzaadteelt, koolzaad, andere oliehoudende zaden (zoals blauwmaanzaad), olifantsgras, suikermaïs en tijdelijk onbeteeld land of maïsland met een teeltverbod vanwege knolcyperus.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.