Persbericht Signum

Op verzoek van de sector besloot het Ctgb de toelating van het schimmelbestrijdingsmiddel Signum uit te breiden naar de onbedekte teelten van spinazie, pastinaak, schorseneer, mierikswortel, knoflook, bosui, aromatische wortelgewassen en medicinale wortelgewassen. De uitbreiding is tot stand gekomen in samenwerking met fabrikant BASF Nederland BV, het Productschap Akkerbouw en LTO Vollegrondsgroenten.

Klik hier voor de volledige tekst van het persbericht.