Persbericht: Boxer

Op verzoek van de sector besloot het Ctgb de toelating van het onkruidbestrijdingsmiddel Boxer uit te breiden naar de teelten van peulvruchten, lupine (voor levensmiddelen en diervoeding), vezelgewassen, wortelpeterselie en aromatische wortelgewassen en naar de onbedekte teelten van pastinaak, aromatische kruidgewassen, medicinale kruidgewassen en zonnebloemen (snijbloemen). De uitbreiding is tot stand gekomen in samenwerking met fabrikant Syngenta Crop Protection B.V., het Productschap Akkerbouw, Plantum, LTO Vollegrondsgroenten en LTO Glaskracht Nederland. De aanvraag werd financieel ondersteund door het Fonds Kleine Toepassingen.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.