Persbericht: Monarch beschikbaar voor zomerbloementelers

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft besloten de toelating van het middel Monarch uit te breiden in de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen (zomerbloemen).

De uitbreiding van het etiket van Monarch in de zomerbloemen is tot stand gekomen op aanvraag van Belchim Crop Protection NV in nauwe samenwerking met LTO Glaskracht Nederland in het kader van een Expert Centre Speciality Crops project. 'Rhizoctonia is een probleem in de onbedekte teelt van zomerbloemen. Monarch is een welkome aanvulling voor de bestrijding van dit ziektebeeld.': aldus Aad Vernooy, netwerkcoördinator zomerbloemen LTO Glaskracht Nederland.

Klik hier voor de volledige tekst van het persbericht.