Persbericht: Serenade

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft op verzoek van de sector en Bayer CropScience de toelating van het etiket van Serenade uitgebreid met een groot aantal teelten in verschillende glasgroenteteelten, roos (bedekte teelt) en de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen.

Klik hier voor de tekst van het persbericht.