Productschappen

Het Productschap Tuinbouw en het Productschap Akkerbouw organiseerden collectieve activiteiten voor de tuinbouw- en akkerbouwsectoren. Land- en tuinbouwbedrijven leverden gezamenlijk een bijdrage aan deze activiteiten, zoals onderzoek, innovatie en productpromotie. Ten aanzien van de problematiek van kleine gewassen en kleine toepassingen zijn de Productschappen medeverantwoordelijk voor de financiering van de Coördinatoren en voor het verstrekken van financiële middelen voor het Fonds Kleine Toepassingen.